SITE USAGE

ArtiMavi.com.tr internet sitesi Artı Mavi Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi’ne (bundan sonra Artı Mavi olarak anılacaktır) aittir ve yine onun tarafından yönetilmektedir. Sitenin amacı ziyaretçilerine Artı Mavi’nin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktır ve kullanımı tüm ziyaretçileri için ücretsizdir. Site ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Site ziyaretçileri aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılır:
 

ArtiMavi.com.tr internet sitesindeki tüm içerik Artı Mavi’nin ve birlikte çalıştığı ulusal ve uluslararası üretici ve dağıtıcıların mülkiyetindedir. Bu sitenin kod ve yazılımları hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz ve dağıtılamaz. Sitede bulunan içerik Artı Mavi’nin yazılı izni olmadıkça ticari bir amaçla kopyalanamaz, dağıtılamaz, kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Ticari olmayan bir amaçla ve kaynak göstermek suretiyle sitedeki içerik paylaşılabilir veya yeniden kullanılabilir, yazıcıdan kişisel kullanım için çıktısı alınabilir.
 

ArtiMavi.com.tr sitesi içeriğinde bulunan hiçbir şey Tescilli Markaları kullanma izni vermez. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımından doğabilecek cezalar yasalarla belirtilmiştir. Aksi haldeki durumlar fikri ve sınai haklara ilişkin özel yasal düzenlemelerin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun saptanması durumunda Artı Mavi’nin kanuni haklarının korunması adına her türlü yasal yola müracaat ederek maddi/manevi tazminat talep etmesi ve suç duyurusunda bulunabilmesi hakları saklıdır.
 

ArtiMavi.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için imkanlar dahilinde tüm tedbirler alınmıştır. Yine de site ziyaretçileri kendi güvenlik sistemlerini kullanarak gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle tüm site ziyaretçileri ArtiMavi.com.tr web sitesine girmeleri nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 
 

Söz konusu şartların okunmamış olması veya okunmuş olup da bunlara uygun davranılmamış olmasından kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Artı Mavi’nin ve / veya ArtiMavi.com.tr internet sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Artı Mavi’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 

Şu kadar ki; ArtiMavi.com.tr internet sitesinin ziyaretçileri, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, internet sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Artı Mavi markasının, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının ArtiMavi.com.tr dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından ArtiMavi.com.tr sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Artı Mavi’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu internet sitesinin ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler. 
 

Artı Mavi, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. 
 

ArtiMavi.com.tr web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistik, grafik, tablo ve görseller güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan ve üreticilerin yayınlamış olduğu dokümanlardan elde edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği, yabancı dildeki yayınlardan yapılan tercümelerin doğruluğu, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Artı Mavi tarafından garanti edilmemektedir. Kullanıcı, karşılaşabileceği her hangi bir zararın, tüm maddi manevi maliyetini üstlenmeyi kabul eder.
 

ArtiMavi.com.tr internet sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir internet sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Artı Mavi’nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. 
 

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Artı Mavi hiç bir şekilde sorumlu değildir. 
 

ArtiMavi.com.tr internet sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu internet sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Artı Mavi’ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HMK Madde 193’e uygun olarak Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Artı Mavi tarafından beyan ve işbu ArtiMavi.com.tr internet sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.